Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Ναι ή όχι, με στολή στις κινητοποιήσεις; Δεσμευτική η γνωμοδότηση του ΝΣΚ;


Ναι ή όχι, με στολή στις κινητοποιήσεις; Δεσμευτική η γνωμοδότηση του ΝΣΚ;

kinhtopoihsh

του Αντισυνταγματάρχη (ΣΔΓ) Α. Τσουκαράκη

Την 7-4-2013 ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έκανε δεκτή την υπ΄ αριθμ. 29/24-1-2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκλήθηκε μετά από ερωτήματά του, μεταξύ των οποίων αν νομίμως φέρουν τη στολή τους οι αστυνομικοί που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και πορείες συνδικαλιστικών ενώσεων. Η γνωμοδότηση διοχετεύτηκε σε σελίδες στο διαδίκτυο όπου ενημερώνονται χιλιάδες στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες.

Σύμφωνα με αυτή λοιπόν και σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος η Α΄ Τακτική Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ψήφους δώδεκα (12) έναντι εννέα (9) - έχει μεγάλη σημασία στους νομικούς κύκλους η οριακή πλειοψηφία της απόφασης – αποφάνθηκε ότι μη νομίμως φέρουν στολή οι αστυνομικοί που μετέχουν σε εκδηλώσεις και πορείες για την προβολή επαγγελματικών διεκδικήσεων.

Είναι γνωστό ότι αναμένεται η κατάρτιση του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, με φερόμενες νέες περικοπές, τουλάχιστον έτσι όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων κατά την επικαιροποίηση του Μνημονίου. Οι περικοπές αυτές, οι οποίες θα εξαφανίσουν τους ήδη εξαθλιωμένους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες, θα εντείνουν την αγανάκτηση των στελεχών και θα πυροδοτήσουν νέους κύκλους μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων, προκειμένου να βγει προς την κοινωνία η φτωχοποίηση που οι τελευταίοι έχουν υποστεί και η απαξίωσή τους από την Πολιτεία που οδηγούν στην αποδυνάμωση και ανισχυροποίησή τους.

Ωστόσο, ίσως η γνωμοδότηση αυτή είναι ένα «δώρο» στις Ενώσεις των υπηρετούντων στις ΕΔ και στα ΣΑ, που οι κατέχοντες την εξουσία δεν το έχουν αντιληφθεί. Το επόμενο διάστημα και η ιστορία θα καταγράψει τα γεγονότα και θα βγάλει τα συμπεράσματά της.

Δημοσιοποιήθηκε προκειμένου να τρομοκρατήσει, να εκφοβίσει και εν τέλει να ανατρέψει τη συμμετοχή των εν ενεργεία στελεχών με στολή στις επερχόμενες και άνευ προηγουμένου μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις.

Οφείλουμε, ωστόσο, να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Αρχικά, τα στελέχη δεν τρομοκρατούνται και δεν εκφοβίζονται, γιατί με τον τρόπο αυτό θα αναιρούταν και η ίδια η ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στο θεσμό που το καθένα υπηρετεί (ΕΔ ή ΣΑ) με ένα απλό έγγραφο γνωμοδοτικού χαρακτήρα, που επί της ουσίας καμιά βαρύτητα δεν έχει, όπως άλλωστε επί αυτού έχει αποφανθεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.3086/2002 οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλιο του Κράτους δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ τρίτου πριν την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη του αρμόδιου οργάνου, οπότε και καθίστανται υποχρεωτικές για την Διοίκηση. Ωστόσο, όπως έγινε δεκτό και με την υπ΄ αριθμ. 830/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3086/2002, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδίδονται προς καθοδήγηση των ενεργειών της Διοικήσεως επί υποβαλλομένων σχετικώς ερωτημάτων και οι οποίες έχουν ως περιεχόμενο τις απόψεις του Συμβουλίου τούτου επί των τιθεμένων με τα ερωτήματα νομικών ζητημάτων καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις για το νόμιμο, κατά την κρίση του, χειρισμό των πραγματικών καταστάσεων εν όψει των οποίων υπεβλήθησαν τα ερωτήματα, δεν αποτελούν, και μάλιστα αδιαφόρως του ειδικοτέρου περιεχομένου των αιτιολογιών τους, εκτελεστές διοικητικές πράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 241/1978, 3471, 1478/1977). Εξ άλλου, ούτε η αποδοχή γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, προσδίδει στην γνωμοδότηση εκτελεστό χαρακτήρα και τούτο διότι η δεσμευτικότητα της γενομένης, κατά τα ανωτέρω, δεκτής γνώμης του Ν.Σ.Κ. περιορίζεται, κατά την ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διατάξεως, στα όργανα της Διοικήσεως, το δε δικαίωμα που γεννάται για τους τρίτους στην περίπτωση αυτή της αποδοχής γνωμοδοτήσεως και στο οποίο αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 7 (βλ. και την προϊσχύσασα ομοίου περιεχομένου διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 282/1996, ΦΕΚ Α΄199), είναι το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να λάβει γνώση της γενομένης δεκτής γνωμοδοτήσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που θεσπίζει το κατ’ αρχήν δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι γνωμοδοτήσεις, και το οποίο δικαίωμα γνώσεως αργεί, όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., προ της αποδοχής τους αρμοδίως [σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται αντίγραφα των εισηγήσεων σε ερωτήματα]. Τέλος, και η πράξη με την οποία γίνεται αποδεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, εφ’ όσον περιορίζεται στην αποδοχή και μόνον της γνωμοδοτήσεως (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 241/1978, 3471, 1478/1977).

Συμπερασματικά: «τη στιγμή που ο σκλάβος αποφασίζει να μην είναι πια σκλάβος, οι αλυσίδες του σπάνε», Μαχάτμα Γκάντι.

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 30-03-2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00’, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής 
πραγματοποιήθηκε η 19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης.

Παρευρέθησαν :
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, 
ο πρόεδρος της Σ.Ε.Υ. Ορεστιάδας κ. ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ Παντελής, 
ο πρόεδρος της Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος, 
ο Πρόεδρος της Σ.Κ.Α.Ν. Ξάνθης κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος,
 ο πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Σερρών κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Ιωάννης, 
το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Α.Μ.Θ. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Παναγιώτης, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Ροδόπης κ. ΚΕΡΖΕΒΑΝΗΣ Χρήστος,
 ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Α.Μ.Θ. Υποστράτηγος κ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος, 
ο Υποδιευθυντής της Α.Δ. Ροδόπης Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ,
 ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ Αϊχάν, 
ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ Αχμέτ,
 ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπεύθυνος για θέματα Δημόσιας Τάξης κ. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Βασίλειος, 
ο Βουλευτής Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Μαρίνος,  
ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωάννης, 
ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομοτηνής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Νότης, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή της Ν.Δ. Ροδόπης η κ. ΔΡΑΚΟΥ Άντζελα, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ροδόπης κ. ΜΑΝΑΝΑΣ Γεώργιος,
 εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ροδόπης η πολιτευτής κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντινιά, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή του Κ.Κ.Ε. Ροδόπης ο κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος,
 το μέλος του  Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ιωάννης,
 ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος,
 η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Κομοτηνής κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥ Δέσποινα  οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό δηλώνοντας την συμπαράστασή τους στους αγώνες μας για την επίλυση των δικαίων αιτημάτων μας.

Την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Ρεντζούλας Γεώργιος και ο Γεν. Γραμματέας κ Μίχας Ηρακλής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

"  Κύριοι βουλευτές, Στρατηγέ, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι , Κύριες και Κύριοι προσκεκλημένοι.
Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσα σας ως Πρόεδρος της νεοσύστατης Ένωσης Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.
Το μόνο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι οι οικονομική εξαθλίωση όλων μας είναι μεγάλη, χάνουμε την αξιοπρέπεια μας μέρα με την μέρα .
Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι μόνο μαζί ,ενωμένοι με αγώνα, θα ξεπεράσουμε τα τεραστία προβλήματα μας.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις διεργασίες της συνέλευση σας.
Σας ευχαριστώ .!! " 

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

  • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ σε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ (περιλαμβάνει έξοδα δικηγόρου για: ΕΔΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ , ποινικό σε τροχαίο, διαμάχη σε ενοίκια ) 75€ το έτος

·         Ασφάλεια οχήματος (αυτοκινήτου , μηχανής και άλλων οχημάτων).
·         Ασφάλεια πυρός οικίας η οποία ξεκινάει απο 75€ και ανάλογα με τα τ.μ. μεταβάλεται
·         Προγράμματα σύνταξης - σπουδών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΑΣ
·         Προγράμμα υγείας (επιδότηση του προγράμματος απο την εταιρεία στην τιμή εώς και 15% ανάλογα με το πρόγραμμα που θα διαλέξετε)
·         Ασφάλεια ζωής-εξασφάλιση εισοδήματος-εξασφάλιση οικογένειας – αποπληρωμή δανείων – δημιουργία κληρονομιάς (επιδότηση του προγράμματος απο την εταιρεία στην τιμή εώς και 25% ανάλογα με το πρόγραμμα που θα διαλέξετε)


Με υψηλές παροχές και πολύ χαμηλό κόστος.Με τα προγράμματα μας στεκόμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, σε κάθε απρόοπτο γεγονός που μπορεί να φέρει η ζωή. Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα σας για να προσφέρουμε υγεία και φροντίδα στη ζωή σας.Να δώσετε στην οικογένεια σας την ασφάλεια και την ανακούφιση οτι πάντα θα υπάρχει εισόδημα στο σπίτι και σε εσάς την αξιοπρέπεια να μην χρειαστεί να ζητήσετε ποτέ χρήματα απο τους γύρω σας σε ενα έκτακτο γεγονός που θα σας βγάλει εκτός προγραμματισμού.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα
 (cosmote ) 6937100569
 (wind)     6937054160 - *793751

mail : maria8p@yahoo.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ – ΖΩΗΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

(κλήσεις απο τηλέφωνα με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν)


Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.

ARAG Πρόταση συνεργασίας
ARAG


ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
                                                                                                              Ετήσια μικτά ασφάλιστρα       € 61,50
  Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η με την επαγγελματική  δραστηριότητα του, μόνο με την ιδιότητα ως Στρατιωτικός.

  A.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως π.χ.
  - αναφορές υπηρεσιακές ή μη
  - θέματα προαγωγών-κρίσεων
  - αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
  - μεταθέσεις, μετατάξεις
  - αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
  - Ε.Δ.Ε.
  -δικαιώματα αδείας ,νυχτερινών- εξαιρέσιμων, αργιών και ασκήσεων
  -Θέματα συνυπηρέτησης
  -ακύρωση πειθαρχικών ποινών
 Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων από πράξεις ή   παραλείψεις του  εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την  εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους ενώπιον όλων των βαθμίδων των αρμοδίων δικαστηρίων περιλαμβανομένων και των διοικητικών

  Β. ΠΟΙΝΙΚΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων  ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ' αμελείας πράξεις ή παραλείψεις, εφόσον έχουν σχέση με την υπηρεσιακή τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας  κυκλοφορίας ως οδηγών υπηρεσιακού οχήματος (Ε.Δ.Ε., αναφορές, εγκλητήρια).

   Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
  Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
Η ARAG αναλαμβάνει:
ð  τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου,
ð  τα δικαστικά έξοδα,
ð  τις αποζημιώσεις κλητευμένων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων
ð  την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ   ► Ασφαλιστικό ποσό €  24.000,00 . ανά ασφαλιστική περίπτωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  κ. Δημήτρης Τσάκωνας                κινητό  6934 412938
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ARAG AAAE                                                                                     Fax.   210 77 70 368       
Τμήμα έκδοσης συμβολαίων                                                               ΚΩΔ.ΓΔ033/1400                                     
Κάλυψη:                 ΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ

Παρέχεται στα μέλη της Ένωσης έκπτωση 10%                             ετήσια μικτά ασφάλιστρα       €  55,35
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ………………………………………………………………………..
Α.Φ.Μ. ή A/T ………………………………………………………………………………                          Ο ΑΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………ΔΗΜΟΣ…………………………..   
  Τ.Κ……………………………………
ΤΗΛ/ΝΟ ………………………………………ΚΙΝΗΤΟ ……………………………………

                         Η Ασφαλιστική  κάλυψη ισχύει για γεγονός, που θα προκύψει μετά την ημερομηνία ασφάλισης.
Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


DAS

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Καλύψεις
1. Υπεράσπιση του στρατιωτικού σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.
2. Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις, αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :
- απόλυση χωρίς αιτία
- απόλυση χωρίς αποζημίωση
- παρακράτηση μισθού
- λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
- δικαιώματα αδείας
- αποζημίωση από ατύχημα
- δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων.
- Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο.
3. Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του ασφαλισμένου άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ασφαλιστικό ποσό
Για κάθε μια ασφαλιστική περίπτωση το ασφαλιστικό ποσό ανέρχεται στα 20.000,00 €.
Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο
Τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 48,00 € *.
* Υπό την προϋπόθεση ασφάλισης τουλάχιστον 50 στρατιωτικών, στα παραπάνω τιμολογιακά ασφάλιστρα, σας παρέχουμε 10% έκπτωση.
Σημειώσεις:
I. Οι διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια καλύπτονται εφόσον ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις καλύψεις
II. Στα προαναφερθέντα μικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις. (Δικ.Συμβ.και Φ.Α.).

               
D.A.S. - Hellas Α.Ε.
Πλ. Βασ. Γεωργίου Α΄20, 26221 Πάτρα
τηλ. +302610 621622 - 221920


Γιώργος Τάσσης
Διευθυντής Πωλήσεων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.