Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», προκειμένου
να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται
σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :
Σελ 37 Ένοπλες Δυνάμεις

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%924%CE%A31%CE%97-8%CE%9E6

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012


Μετά από επικοινωνία με τον δικηγόρο της ΕΣΠΕΑΜΘ ενημερωθήκαμε ότι εκδικάστηκε σήμερα  από το πρωτοδικείο Κομοτηνής η ίδρυση  λειτουργίας της Ένωσης .
Αναμένετε η έγγραφη απόφαση του πρωτοδίκου τις επόμενες 10 με 30 ημέρες .
Με εκτίμηση
Ρεντζούλας Γεώργιος
Ανθυπολοχαγος (ΥΠ-Π)    

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

συνέντευξη του δικηγόρου κ. Γεώργιου Αντωνακόπουλου

Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε την συνέντευξη του δικηγόρου κ. Γεώργιου Αντωνακόπουλου. Οι συνάδερφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διεκδίκηση μέσω αίτησης αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων. Η ΕΣΠΕΑΜΘ θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την ενέργεια. Περιμένουμε την συμμετοχή σας. Κάθε απορία είναι αποδεκτη. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fYytuday0jI

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Δικαστική αντίδραση για τις μισθολογικές περικοπές, που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Όπως γνωρίζετε, με τις υποπαραγράφους 31 - 33 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016») τροποποιείται το ισχύον ειδικό μισθολόγιο – φτωχολόγιο και επιβάλλονται σαρωτικές μειώσεις στις – ήδη περικοπείσες - συνολικές αποδοχές μας (βασικό μισθό και επιδόματα), και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012.

Ήδη οι αποδοχές μας και πέραν των προβλεπομένων με τον ανωτέρω νόμο θα είναι μικρότερες από το 2013 και εν συνεχεία το 2014 λόγω της κατάργησης των δώρων και των πάγιων οδοιπορικών από το 2013, αλλά και του νέου μισθολογίου – φτωχολογίου που θα θεσπισθεί το 2014 (ο προϋπολογισμός αναφέρει για μισθολογικές μειώσεις ακόμη 88.000.000,00 ευρώ).... Διαβάστε περισσότερα