Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Ναι ή όχι, με στολή στις κινητοποιήσεις; Δεσμευτική η γνωμοδότηση του ΝΣΚ;


Ναι ή όχι, με στολή στις κινητοποιήσεις; Δεσμευτική η γνωμοδότηση του ΝΣΚ;

kinhtopoihsh

του Αντισυνταγματάρχη (ΣΔΓ) Α. Τσουκαράκη

Την 7-4-2013 ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έκανε δεκτή την υπ΄ αριθμ. 29/24-1-2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκλήθηκε μετά από ερωτήματά του, μεταξύ των οποίων αν νομίμως φέρουν τη στολή τους οι αστυνομικοί που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και πορείες συνδικαλιστικών ενώσεων. Η γνωμοδότηση διοχετεύτηκε σε σελίδες στο διαδίκτυο όπου ενημερώνονται χιλιάδες στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες.

Σύμφωνα με αυτή λοιπόν και σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος η Α΄ Τακτική Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ψήφους δώδεκα (12) έναντι εννέα (9) - έχει μεγάλη σημασία στους νομικούς κύκλους η οριακή πλειοψηφία της απόφασης – αποφάνθηκε ότι μη νομίμως φέρουν στολή οι αστυνομικοί που μετέχουν σε εκδηλώσεις και πορείες για την προβολή επαγγελματικών διεκδικήσεων.

Είναι γνωστό ότι αναμένεται η κατάρτιση του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, με φερόμενες νέες περικοπές, τουλάχιστον έτσι όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων κατά την επικαιροποίηση του Μνημονίου. Οι περικοπές αυτές, οι οποίες θα εξαφανίσουν τους ήδη εξαθλιωμένους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες, θα εντείνουν την αγανάκτηση των στελεχών και θα πυροδοτήσουν νέους κύκλους μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων, προκειμένου να βγει προς την κοινωνία η φτωχοποίηση που οι τελευταίοι έχουν υποστεί και η απαξίωσή τους από την Πολιτεία που οδηγούν στην αποδυνάμωση και ανισχυροποίησή τους.

Ωστόσο, ίσως η γνωμοδότηση αυτή είναι ένα «δώρο» στις Ενώσεις των υπηρετούντων στις ΕΔ και στα ΣΑ, που οι κατέχοντες την εξουσία δεν το έχουν αντιληφθεί. Το επόμενο διάστημα και η ιστορία θα καταγράψει τα γεγονότα και θα βγάλει τα συμπεράσματά της.

Δημοσιοποιήθηκε προκειμένου να τρομοκρατήσει, να εκφοβίσει και εν τέλει να ανατρέψει τη συμμετοχή των εν ενεργεία στελεχών με στολή στις επερχόμενες και άνευ προηγουμένου μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις.

Οφείλουμε, ωστόσο, να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Αρχικά, τα στελέχη δεν τρομοκρατούνται και δεν εκφοβίζονται, γιατί με τον τρόπο αυτό θα αναιρούταν και η ίδια η ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στο θεσμό που το καθένα υπηρετεί (ΕΔ ή ΣΑ) με ένα απλό έγγραφο γνωμοδοτικού χαρακτήρα, που επί της ουσίας καμιά βαρύτητα δεν έχει, όπως άλλωστε επί αυτού έχει αποφανθεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.3086/2002 οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλιο του Κράτους δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ τρίτου πριν την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη του αρμόδιου οργάνου, οπότε και καθίστανται υποχρεωτικές για την Διοίκηση. Ωστόσο, όπως έγινε δεκτό και με την υπ΄ αριθμ. 830/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3086/2002, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδίδονται προς καθοδήγηση των ενεργειών της Διοικήσεως επί υποβαλλομένων σχετικώς ερωτημάτων και οι οποίες έχουν ως περιεχόμενο τις απόψεις του Συμβουλίου τούτου επί των τιθεμένων με τα ερωτήματα νομικών ζητημάτων καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις για το νόμιμο, κατά την κρίση του, χειρισμό των πραγματικών καταστάσεων εν όψει των οποίων υπεβλήθησαν τα ερωτήματα, δεν αποτελούν, και μάλιστα αδιαφόρως του ειδικοτέρου περιεχομένου των αιτιολογιών τους, εκτελεστές διοικητικές πράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 241/1978, 3471, 1478/1977). Εξ άλλου, ούτε η αποδοχή γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, προσδίδει στην γνωμοδότηση εκτελεστό χαρακτήρα και τούτο διότι η δεσμευτικότητα της γενομένης, κατά τα ανωτέρω, δεκτής γνώμης του Ν.Σ.Κ. περιορίζεται, κατά την ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διατάξεως, στα όργανα της Διοικήσεως, το δε δικαίωμα που γεννάται για τους τρίτους στην περίπτωση αυτή της αποδοχής γνωμοδοτήσεως και στο οποίο αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 7 (βλ. και την προϊσχύσασα ομοίου περιεχομένου διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 282/1996, ΦΕΚ Α΄199), είναι το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να λάβει γνώση της γενομένης δεκτής γνωμοδοτήσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που θεσπίζει το κατ’ αρχήν δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι γνωμοδοτήσεις, και το οποίο δικαίωμα γνώσεως αργεί, όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., προ της αποδοχής τους αρμοδίως [σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται αντίγραφα των εισηγήσεων σε ερωτήματα]. Τέλος, και η πράξη με την οποία γίνεται αποδεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, εφ’ όσον περιορίζεται στην αποδοχή και μόνον της γνωμοδοτήσεως (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 241/1978, 3471, 1478/1977).

Συμπερασματικά: «τη στιγμή που ο σκλάβος αποφασίζει να μην είναι πια σκλάβος, οι αλυσίδες του σπάνε», Μαχάτμα Γκάντι.

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 30-03-2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00’, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής 
πραγματοποιήθηκε η 19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης.

Παρευρέθησαν :
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, 
ο πρόεδρος της Σ.Ε.Υ. Ορεστιάδας κ. ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ Παντελής, 
ο πρόεδρος της Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος, 
ο Πρόεδρος της Σ.Κ.Α.Ν. Ξάνθης κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος,
 ο πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Σερρών κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Ιωάννης, 
το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Α.Μ.Θ. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Παναγιώτης, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Ροδόπης κ. ΚΕΡΖΕΒΑΝΗΣ Χρήστος,
 ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Α.Μ.Θ. Υποστράτηγος κ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος, 
ο Υποδιευθυντής της Α.Δ. Ροδόπης Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ,
 ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ Αϊχάν, 
ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ Αχμέτ,
 ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπεύθυνος για θέματα Δημόσιας Τάξης κ. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Βασίλειος, 
ο Βουλευτής Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Μαρίνος,  
ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωάννης, 
ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομοτηνής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Νότης, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή της Ν.Δ. Ροδόπης η κ. ΔΡΑΚΟΥ Άντζελα, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ροδόπης κ. ΜΑΝΑΝΑΣ Γεώργιος,
 εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ροδόπης η πολιτευτής κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντινιά, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή του Κ.Κ.Ε. Ροδόπης ο κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος,
 το μέλος του  Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ιωάννης,
 ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος,
 η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Κομοτηνής κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥ Δέσποινα  οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό δηλώνοντας την συμπαράστασή τους στους αγώνες μας για την επίλυση των δικαίων αιτημάτων μας.

Την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Ρεντζούλας Γεώργιος και ο Γεν. Γραμματέας κ Μίχας Ηρακλής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

"  Κύριοι βουλευτές, Στρατηγέ, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι , Κύριες και Κύριοι προσκεκλημένοι.
Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσα σας ως Πρόεδρος της νεοσύστατης Ένωσης Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.
Το μόνο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι οι οικονομική εξαθλίωση όλων μας είναι μεγάλη, χάνουμε την αξιοπρέπεια μας μέρα με την μέρα .
Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι μόνο μαζί ,ενωμένοι με αγώνα, θα ξεπεράσουμε τα τεραστία προβλήματα μας.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις διεργασίες της συνέλευση σας.
Σας ευχαριστώ .!! " 

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

  • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ σε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ (περιλαμβάνει έξοδα δικηγόρου για: ΕΔΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ , ποινικό σε τροχαίο, διαμάχη σε ενοίκια ) 75€ το έτος

·         Ασφάλεια οχήματος (αυτοκινήτου , μηχανής και άλλων οχημάτων).
·         Ασφάλεια πυρός οικίας η οποία ξεκινάει απο 75€ και ανάλογα με τα τ.μ. μεταβάλεται
·         Προγράμματα σύνταξης - σπουδών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΑΣ
·         Προγράμμα υγείας (επιδότηση του προγράμματος απο την εταιρεία στην τιμή εώς και 15% ανάλογα με το πρόγραμμα που θα διαλέξετε)
·         Ασφάλεια ζωής-εξασφάλιση εισοδήματος-εξασφάλιση οικογένειας – αποπληρωμή δανείων – δημιουργία κληρονομιάς (επιδότηση του προγράμματος απο την εταιρεία στην τιμή εώς και 25% ανάλογα με το πρόγραμμα που θα διαλέξετε)


Με υψηλές παροχές και πολύ χαμηλό κόστος.Με τα προγράμματα μας στεκόμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, σε κάθε απρόοπτο γεγονός που μπορεί να φέρει η ζωή. Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα σας για να προσφέρουμε υγεία και φροντίδα στη ζωή σας.Να δώσετε στην οικογένεια σας την ασφάλεια και την ανακούφιση οτι πάντα θα υπάρχει εισόδημα στο σπίτι και σε εσάς την αξιοπρέπεια να μην χρειαστεί να ζητήσετε ποτέ χρήματα απο τους γύρω σας σε ενα έκτακτο γεγονός που θα σας βγάλει εκτός προγραμματισμού.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα
 (cosmote ) 6937100569
 (wind)     6937054160 - *793751

mail : maria8p@yahoo.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ – ΖΩΗΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

(κλήσεις απο τηλέφωνα με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν)


Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.

ARAG Πρόταση συνεργασίας
ARAG


ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
                                                                                                              Ετήσια μικτά ασφάλιστρα       € 61,50
  Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η με την επαγγελματική  δραστηριότητα του, μόνο με την ιδιότητα ως Στρατιωτικός.

  A.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως π.χ.
  - αναφορές υπηρεσιακές ή μη
  - θέματα προαγωγών-κρίσεων
  - αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
  - μεταθέσεις, μετατάξεις
  - αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
  - Ε.Δ.Ε.
  -δικαιώματα αδείας ,νυχτερινών- εξαιρέσιμων, αργιών και ασκήσεων
  -Θέματα συνυπηρέτησης
  -ακύρωση πειθαρχικών ποινών
 Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων από πράξεις ή   παραλείψεις του  εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την  εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους ενώπιον όλων των βαθμίδων των αρμοδίων δικαστηρίων περιλαμβανομένων και των διοικητικών

  Β. ΠΟΙΝΙΚΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων  ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ' αμελείας πράξεις ή παραλείψεις, εφόσον έχουν σχέση με την υπηρεσιακή τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας  κυκλοφορίας ως οδηγών υπηρεσιακού οχήματος (Ε.Δ.Ε., αναφορές, εγκλητήρια).

   Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
  Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
Η ARAG αναλαμβάνει:
ð  τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου,
ð  τα δικαστικά έξοδα,
ð  τις αποζημιώσεις κλητευμένων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων
ð  την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ   ► Ασφαλιστικό ποσό €  24.000,00 . ανά ασφαλιστική περίπτωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  κ. Δημήτρης Τσάκωνας                κινητό  6934 412938
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ARAG AAAE                                                                                     Fax.   210 77 70 368       
Τμήμα έκδοσης συμβολαίων                                                               ΚΩΔ.ΓΔ033/1400                                     
Κάλυψη:                 ΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ

Παρέχεται στα μέλη της Ένωσης έκπτωση 10%                             ετήσια μικτά ασφάλιστρα       €  55,35
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ………………………………………………………………………..
Α.Φ.Μ. ή A/T ………………………………………………………………………………                          Ο ΑΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………ΔΗΜΟΣ…………………………..   
  Τ.Κ……………………………………
ΤΗΛ/ΝΟ ………………………………………ΚΙΝΗΤΟ ……………………………………

                         Η Ασφαλιστική  κάλυψη ισχύει για γεγονός, που θα προκύψει μετά την ημερομηνία ασφάλισης.
Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


DAS

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Καλύψεις
1. Υπεράσπιση του στρατιωτικού σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.
2. Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις, αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :
- απόλυση χωρίς αιτία
- απόλυση χωρίς αποζημίωση
- παρακράτηση μισθού
- λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
- δικαιώματα αδείας
- αποζημίωση από ατύχημα
- δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων.
- Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο.
3. Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του ασφαλισμένου άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ασφαλιστικό ποσό
Για κάθε μια ασφαλιστική περίπτωση το ασφαλιστικό ποσό ανέρχεται στα 20.000,00 €.
Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο
Τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 48,00 € *.
* Υπό την προϋπόθεση ασφάλισης τουλάχιστον 50 στρατιωτικών, στα παραπάνω τιμολογιακά ασφάλιστρα, σας παρέχουμε 10% έκπτωση.
Σημειώσεις:
I. Οι διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια καλύπτονται εφόσον ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις καλύψεις
II. Στα προαναφερθέντα μικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις. (Δικ.Συμβ.και Φ.Α.).

               
D.A.S. - Hellas Α.Ε.
Πλ. Βασ. Γεωργίου Α΄20, 26221 Πάτρα
τηλ. +302610 621622 - 221920


Γιώργος Τάσσης
Διευθυντής Πωλήσεων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Προσφορά εργασιώνΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ

Ειδική εκπτωτική τιμή σε εργασίες βαψιμάτων οικιών – καταστημάτων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), σχεδιασμού παιδικών δωματίων, τοιχογραφιών, προσωπογραφιών, πυρογραφιών στα μέλη της Ε.Σ.Πε.Α.Μ.Θ
(κος Στράτος, τηλ. 6937478986, Ξάνθη)

Εργαστήρι κορνίζας «Έντεχνη»
Εργαστήρι κορνίζας «Έντεχνη»


Χειροποίητες κορνίζες και ετοιμοπαράδοτες σε πολύ προσιτές τιμές. Επεξεργασία φωτογραφιών, εκτυπώσεις σε καμβά.

Προσφορά 20% έκπτωσης στα μέλη της Ε.Σ.Πε.Α.Μ.Θ.

Κινητό 6936171431

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με επιτυχία έληξε σήμερα η συνάντηση φίλων και μελών, αλλά πάνω από όλα συναδέλφων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Ξάνθη.
Διαπιστώθηκε για μια ακόμα φορά ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες μας.Δυναμώνουμε καθημερινά.Αποκτούμε ολοένα και περισσότερο μια καθαρή και δυνατή φωνή που θα παλέψει για την αξιοπρέπεια μας
Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει έχει φέρει στην επιφάνεια προβλήματα που προϋπήρχαν και αδιαφορούσαμε γι'αυτά.ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!  Πρέπει να μεριμνήσουμε για την λύση τους ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΑ!!!
Βοηθήστε αυτούς που προσπαθούν να αναδείξουν τα προβλήματα μας.
Στηρίξτε την προσπάθεια με την εγγραφή σας.Ενημερώστε όλους τους συναδέλφους.


Ευχαριστούμε όλους για την συμμέτοχη τους και δεσμευόμαστε για περισσότερες συναντήσεις στο μέλλον καθώς μέρα με την μέρα η οικογένεια μας μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη στην ΕΣΠΕΑΜΘ.Ευχές και πρόσκληση σε συνάντηση με τον νέο Δκτή του Δ'ΣΣ

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας αλλά κυκλοφορεί ήδη από τις Εκδόσεις Οσελότος το βιβλίο μου ''Επιτυχημένη Επιβίωση στον Ελληνικό Στρατό'', που απευθύνεται στην καρδιά και το νου του μόνιμου στρατιωτικού, ανεξαρτήτως βαθμίδας, προέλευσης και ηλικίας!

Τα αναγραφόμενα στο βιβλίο είναι προσωποποιημένες παραστάσεις, εμπειρίες, συμπεράσματα και συμβουλές για μια πετυχημένη, ολοκληρωμένη και πλήρως ικανοποιητική πορεία και καριέρα στον Ελληνικό Στρατό! Η παρουσίασή του έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 28 Σεπ 2012 ενώ αντίτυπό του στάλθηκε και στον κ. Α/ΓΕΣ για ενημέρωσή του. Επίσης ενημερώθηκαν και περί τις 350 Μονάδες του ΕΣ μέσω ταχυδρομικής διαφημιστικής επιστολής.

Λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης που περνά η χώρα και όλοι οι πολίτες, το βιβλίο κοστολογείται στα 12 ευρώ για τα μέλη της Ένωσή σας, αντί των 15 ευρώ που είναι η τιμή του στο ελεύθερο εμπόριο, αν έρθετε σε επαφή μαζί μου για αποστολή επί αντικαταβολή, η οποία κοστίζει 4,40 ευρώ ανά βιβλίο (δηλαδή 16,40 ευρώ συνολικά ανά βιβλίο). Αν όμως γίνει ομαδική αποστολή, τα έξοδα μειώνονται κατά πολύ στον καθένα ξεχωριστά...

Πληροφορίες για το βιβλίο μπορείτε να βρείτε εδώ: 


ενώ πωλείται και στο εξωτερικό μέσω του Amazon: 

Παρακαλώ πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου για οποιαδήποτε πληροφορία
Καλή δύναμη στο έργο σας και κάθε επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους!

Γιώργος Αθανασίου
Λγός ε.α. (ΣΜΥ '88)
Γιαννιτσά Πέλλας
2382501498
6936400738

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Σ.ΠΕ.Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Σ.ΠΕ.Α
Οικονομική στήριξη στην αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ

Όπως ήδη σας εγνώσθη, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, δικάζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης, που κατέθεσε η Ένωσή μας, της κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίζεται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 37 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ο τρόπος επιστροφής των αποδοχών μας που θεωρήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, κατόπιν των αναδρομικών περικοπών που επεβλήθησαν με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ως άνω νόμου, διότι εξεδόθη κατ’ εφαρμογή διατάξεων νόμου που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι η δικαστική αυτή διαδικασία χρήζει και της ανάλογης οικονομικής ενίσχυσης, την οποία από μόνη της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής δεν μπορεί να «σηκώσει».
Πιστεύοντας στη συναδελφική αλληλεγγύη που μας συνδέει όλους μας και ενόψει της βάσιμης ελπίδας για θετική απόφαση του ΣτΕ στην υπόψη υπόθεση, παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους (μέλη και μη) για την οικονομική ενίσχυση της ανωτέρω δικαστικής μας ενέργειας με την κατάθεση 10 ευρώ (ή και περισσοτέρων κατά κρίση) στον εξής τραπεζικό λογαριασμό της ΕΣΠΕΑ: 5011-061050-124, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε ποσό κατατεθεί (ή κατατέθηκε ήδη) θα συνυπολογιστεί σε μελλοντική ατομική προσφυγή.

Καλούμε τα μέλη και όλους τους συναδέλφους να συμβάλουν οικονομικά στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων τους καθώς μας αφορά όλους .

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ


ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ESS CROSSBOW APEL Z87 (2 ΦΑΚΟΙ CLEAR+GRAY)
ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΚΥΝΗΓΟΥΣ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ
ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ (ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ)
ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ OFFICIAL US ARMY
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ESS ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ OAKLEY 
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1 Μαύρο Σκελετο
1 Μαυρο Αντιβαλλιστικο φακο Z87
1 Λευκο Αντιβαλλιστικο φακο Z87 
1 θήκη απο Μικρο ίνες
1 ελαστικό ιμάντα συγκράτησης
1 Μπουκαλακι με αντιθαμποτικο υγρο καθαρισμου
1 Σκληρη Θηκη 
ΚΑΠΟΙΑ LINK ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!
Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΩ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ 65 ΕΥΡΩ ΣΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΜΟΥ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 55 ΕΥΡΩ ΣΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ (4 ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΛΤΑ ΚΑΙ 10 ΕΥΡΩ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΤΕ Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΛΤΑ ΚΑΙ 12 ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ (ΓΙΑ 10 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 15 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΒΕΒΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΑ 15 ΕΥΡΩ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΓΥΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10 ΕΩΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ MAIL
ΕΙΜΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Συνάντηση Μελών και Φίλων της ΕΣΠΕΑΜΘ στην ΞΑΝΘΗ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 28 Μαρ 2013 στις 19:00 μέλη του ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα μεταβεί στην Ξάνθη, Motel Natassa ( 1o χιλ. ΕΟ Ξάνθης - Καβάλας ), όπου και θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μελών και φίλων της Ένωσης .

Συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την Ένωση, σκέψεις - απόψεις - προβληματισμοί.Γνωριμία συναδέλφων, εγγραφές νέων μελών.
Ενημερώστε και ελάτε μαζί με άλλους συναδέλφους, σας περιμένουμε όλους!!!