ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στα πλαίσια της συνεχής ενημέρωσης - διευκόλυνσης, των στελεχών των ΕΔ,
σε θέματα υποβολής αναφορών δημιουργήθηκε αυτός ο τομέας του site.
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους όπως αποστείλουν πρότυπα-υποδείγματα 
αναφορών, για την ενημέρωση όλων μας, στο mail της Ένωσης.
espamt2012@gmail.com


Μη υπηρεσιακή αναφορά για στέγαση στα  ΣΟΕΠΟΠ

Μη υπηρεσιακή αναφορά για καταβολή πάγιων οδοιπορικών

Μη υπηρεσιακή αναφορά για γνώση μορίων

Υπηρεσιακή αναφορά για αποζημίωση υπηρεσιών

Υπηρεσιακή αναφορά για καταστρατήγηση των ωρών εργασίας

Μη υπηρεσιακή αναφορά για χορήγηση απαλλαγής μετά από 24ωρη υπηρεσία

Μη υπηρεσιακή αναφορά για χορήγηση 3μηνης αδείας ανατροφής 3ου παιδιού και πάνω

Αίτηση ευρωπαϊκής κάρτας υγείας

Αίτηση εγγραφής τέκνων στο νηπιακό σταθμό στρατού ξηράς

Έντυπο προτάσεων - ιδεών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου