Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


DAS

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Καλύψεις
1. Υπεράσπιση του στρατιωτικού σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.
2. Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις, αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :
- απόλυση χωρίς αιτία
- απόλυση χωρίς αποζημίωση
- παρακράτηση μισθού
- λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
- δικαιώματα αδείας
- αποζημίωση από ατύχημα
- δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων.
- Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο.
3. Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του ασφαλισμένου άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ασφαλιστικό ποσό
Για κάθε μια ασφαλιστική περίπτωση το ασφαλιστικό ποσό ανέρχεται στα 20.000,00 €.
Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο
Τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 48,00 € *.
* Υπό την προϋπόθεση ασφάλισης τουλάχιστον 50 στρατιωτικών, στα παραπάνω τιμολογιακά ασφάλιστρα, σας παρέχουμε 10% έκπτωση.
Σημειώσεις:
I. Οι διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια καλύπτονται εφόσον ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις καλύψεις
II. Στα προαναφερθέντα μικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις. (Δικ.Συμβ.και Φ.Α.).

               
D.A.S. - Hellas Α.Ε.
Πλ. Βασ. Γεωργίου Α΄20, 26221 Πάτρα
τηλ. +302610 621622 - 221920


Γιώργος Τάσσης
Διευθυντής Πωλήσεων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου