Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ARAG Πρόταση συνεργασίας
ARAG


ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
                                                                                                              Ετήσια μικτά ασφάλιστρα       € 61,50
  Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η με την επαγγελματική  δραστηριότητα του, μόνο με την ιδιότητα ως Στρατιωτικός.

  A.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως π.χ.
  - αναφορές υπηρεσιακές ή μη
  - θέματα προαγωγών-κρίσεων
  - αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
  - μεταθέσεις, μετατάξεις
  - αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
  - Ε.Δ.Ε.
  -δικαιώματα αδείας ,νυχτερινών- εξαιρέσιμων, αργιών και ασκήσεων
  -Θέματα συνυπηρέτησης
  -ακύρωση πειθαρχικών ποινών
 Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων από πράξεις ή   παραλείψεις του  εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την  εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους ενώπιον όλων των βαθμίδων των αρμοδίων δικαστηρίων περιλαμβανομένων και των διοικητικών

  Β. ΠΟΙΝΙΚΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων  ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ' αμελείας πράξεις ή παραλείψεις, εφόσον έχουν σχέση με την υπηρεσιακή τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας  κυκλοφορίας ως οδηγών υπηρεσιακού οχήματος (Ε.Δ.Ε., αναφορές, εγκλητήρια).

   Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
  Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
Η ARAG αναλαμβάνει:
ð  τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου,
ð  τα δικαστικά έξοδα,
ð  τις αποζημιώσεις κλητευμένων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων
ð  την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ   ► Ασφαλιστικό ποσό €  24.000,00 . ανά ασφαλιστική περίπτωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  κ. Δημήτρης Τσάκωνας                κινητό  6934 412938
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ARAG AAAE                                                                                     Fax.   210 77 70 368       
Τμήμα έκδοσης συμβολαίων                                                               ΚΩΔ.ΓΔ033/1400                                     
Κάλυψη:                 ΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ

Παρέχεται στα μέλη της Ένωσης έκπτωση 10%                             ετήσια μικτά ασφάλιστρα       €  55,35
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ………………………………………………………………………..
Α.Φ.Μ. ή A/T ………………………………………………………………………………                          Ο ΑΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………ΔΗΜΟΣ…………………………..   
  Τ.Κ……………………………………
ΤΗΛ/ΝΟ ………………………………………ΚΙΝΗΤΟ ……………………………………

                         Η Ασφαλιστική  κάλυψη ισχύει για γεγονός, που θα προκύψει μετά την ημερομηνία ασφάλισης.
Οι προσφορές δημοσιεύονται όπως τις λαμβάνουμε στο μαιλ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.

Η  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται.

Προτείνετε να γίνετε από όλους έρευνα αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου