Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Ναι ή όχι, με στολή στις κινητοποιήσεις; Δεσμευτική η γνωμοδότηση του ΝΣΚ;


Ναι ή όχι, με στολή στις κινητοποιήσεις; Δεσμευτική η γνωμοδότηση του ΝΣΚ;

kinhtopoihsh

του Αντισυνταγματάρχη (ΣΔΓ) Α. Τσουκαράκη

Την 7-4-2013 ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έκανε δεκτή την υπ΄ αριθμ. 29/24-1-2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκλήθηκε μετά από ερωτήματά του, μεταξύ των οποίων αν νομίμως φέρουν τη στολή τους οι αστυνομικοί που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και πορείες συνδικαλιστικών ενώσεων. Η γνωμοδότηση διοχετεύτηκε σε σελίδες στο διαδίκτυο όπου ενημερώνονται χιλιάδες στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες.

Σύμφωνα με αυτή λοιπόν και σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος η Α΄ Τακτική Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ψήφους δώδεκα (12) έναντι εννέα (9) - έχει μεγάλη σημασία στους νομικούς κύκλους η οριακή πλειοψηφία της απόφασης – αποφάνθηκε ότι μη νομίμως φέρουν στολή οι αστυνομικοί που μετέχουν σε εκδηλώσεις και πορείες για την προβολή επαγγελματικών διεκδικήσεων.

Είναι γνωστό ότι αναμένεται η κατάρτιση του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, με φερόμενες νέες περικοπές, τουλάχιστον έτσι όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων κατά την επικαιροποίηση του Μνημονίου. Οι περικοπές αυτές, οι οποίες θα εξαφανίσουν τους ήδη εξαθλιωμένους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες, θα εντείνουν την αγανάκτηση των στελεχών και θα πυροδοτήσουν νέους κύκλους μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων, προκειμένου να βγει προς την κοινωνία η φτωχοποίηση που οι τελευταίοι έχουν υποστεί και η απαξίωσή τους από την Πολιτεία που οδηγούν στην αποδυνάμωση και ανισχυροποίησή τους.

Ωστόσο, ίσως η γνωμοδότηση αυτή είναι ένα «δώρο» στις Ενώσεις των υπηρετούντων στις ΕΔ και στα ΣΑ, που οι κατέχοντες την εξουσία δεν το έχουν αντιληφθεί. Το επόμενο διάστημα και η ιστορία θα καταγράψει τα γεγονότα και θα βγάλει τα συμπεράσματά της.

Δημοσιοποιήθηκε προκειμένου να τρομοκρατήσει, να εκφοβίσει και εν τέλει να ανατρέψει τη συμμετοχή των εν ενεργεία στελεχών με στολή στις επερχόμενες και άνευ προηγουμένου μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις.

Οφείλουμε, ωστόσο, να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Αρχικά, τα στελέχη δεν τρομοκρατούνται και δεν εκφοβίζονται, γιατί με τον τρόπο αυτό θα αναιρούταν και η ίδια η ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στο θεσμό που το καθένα υπηρετεί (ΕΔ ή ΣΑ) με ένα απλό έγγραφο γνωμοδοτικού χαρακτήρα, που επί της ουσίας καμιά βαρύτητα δεν έχει, όπως άλλωστε επί αυτού έχει αποφανθεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.3086/2002 οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλιο του Κράτους δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ τρίτου πριν την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη του αρμόδιου οργάνου, οπότε και καθίστανται υποχρεωτικές για την Διοίκηση. Ωστόσο, όπως έγινε δεκτό και με την υπ΄ αριθμ. 830/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3086/2002, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδίδονται προς καθοδήγηση των ενεργειών της Διοικήσεως επί υποβαλλομένων σχετικώς ερωτημάτων και οι οποίες έχουν ως περιεχόμενο τις απόψεις του Συμβουλίου τούτου επί των τιθεμένων με τα ερωτήματα νομικών ζητημάτων καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις για το νόμιμο, κατά την κρίση του, χειρισμό των πραγματικών καταστάσεων εν όψει των οποίων υπεβλήθησαν τα ερωτήματα, δεν αποτελούν, και μάλιστα αδιαφόρως του ειδικοτέρου περιεχομένου των αιτιολογιών τους, εκτελεστές διοικητικές πράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 241/1978, 3471, 1478/1977). Εξ άλλου, ούτε η αποδοχή γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, προσδίδει στην γνωμοδότηση εκτελεστό χαρακτήρα και τούτο διότι η δεσμευτικότητα της γενομένης, κατά τα ανωτέρω, δεκτής γνώμης του Ν.Σ.Κ. περιορίζεται, κατά την ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διατάξεως, στα όργανα της Διοικήσεως, το δε δικαίωμα που γεννάται για τους τρίτους στην περίπτωση αυτή της αποδοχής γνωμοδοτήσεως και στο οποίο αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 7 (βλ. και την προϊσχύσασα ομοίου περιεχομένου διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 282/1996, ΦΕΚ Α΄199), είναι το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να λάβει γνώση της γενομένης δεκτής γνωμοδοτήσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που θεσπίζει το κατ’ αρχήν δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι γνωμοδοτήσεις, και το οποίο δικαίωμα γνώσεως αργεί, όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., προ της αποδοχής τους αρμοδίως [σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται αντίγραφα των εισηγήσεων σε ερωτήματα]. Τέλος, και η πράξη με την οποία γίνεται αποδεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, εφ’ όσον περιορίζεται στην αποδοχή και μόνον της γνωμοδοτήσεως (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 241/1978, 3471, 1478/1977).

Συμπερασματικά: «τη στιγμή που ο σκλάβος αποφασίζει να μην είναι πια σκλάβος, οι αλυσίδες του σπάνε», Μαχάτμα Γκάντι.

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 30-03-2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00’, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής 
πραγματοποιήθηκε η 19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης.

Παρευρέθησαν :
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, 
ο πρόεδρος της Σ.Ε.Υ. Ορεστιάδας κ. ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ Παντελής, 
ο πρόεδρος της Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος, 
ο Πρόεδρος της Σ.Κ.Α.Ν. Ξάνθης κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος,
 ο πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Σερρών κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Ιωάννης, 
το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Α.Μ.Θ. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Παναγιώτης, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Ροδόπης κ. ΚΕΡΖΕΒΑΝΗΣ Χρήστος,
 ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Α.Μ.Θ. Υποστράτηγος κ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος, 
ο Υποδιευθυντής της Α.Δ. Ροδόπης Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ,
 ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ Αϊχάν, 
ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ Αχμέτ,
 ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπεύθυνος για θέματα Δημόσιας Τάξης κ. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Βασίλειος, 
ο Βουλευτής Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Μαρίνος,  
ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωάννης, 
ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομοτηνής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Νότης, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή της Ν.Δ. Ροδόπης η κ. ΔΡΑΚΟΥ Άντζελα, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ροδόπης κ. ΜΑΝΑΝΑΣ Γεώργιος,
 εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ροδόπης η πολιτευτής κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντινιά, 
από την Νομαρχιακή επιτροπή του Κ.Κ.Ε. Ροδόπης ο κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος,
 το μέλος του  Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ιωάννης,
 ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος,
 η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Κομοτηνής κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥ Δέσποινα  οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό δηλώνοντας την συμπαράστασή τους στους αγώνες μας για την επίλυση των δικαίων αιτημάτων μας.

Την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Ρεντζούλας Γεώργιος και ο Γεν. Γραμματέας κ Μίχας Ηρακλής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

"  Κύριοι βουλευτές, Στρατηγέ, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι , Κύριες και Κύριοι προσκεκλημένοι.
Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσα σας ως Πρόεδρος της νεοσύστατης Ένωσης Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.
Το μόνο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι οι οικονομική εξαθλίωση όλων μας είναι μεγάλη, χάνουμε την αξιοπρέπεια μας μέρα με την μέρα .
Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι μόνο μαζί ,ενωμένοι με αγώνα, θα ξεπεράσουμε τα τεραστία προβλήματα μας.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις διεργασίες της συνέλευση σας.
Σας ευχαριστώ .!! " 

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣΤο κρεοπωλείο Νίκου Τρίχα προσφέρει 15% έκπτωση στα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ με την επίδειξη της κάρτας μέλους τους.

Μακεδονίας 39, Κομοτηνή
Προσκυνητές