Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.


Σας γνωρίζεται ότι η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αποφάσισε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 του καταστατικού, και μετά την υπ΄ αριθμ.314/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 13 του καταστατικού αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου να λάβουν χώρα την Κυριακή 24 Φεβρουαριου  2013 σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθεί με νεότερο.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, δικαίωμα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. 

 Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής)], γραπτή δήλωση προς την προσωρινή  Διοικούσα Επιτροπή τριάντα (30) ημέρες πριν από τη ψηφοφορία, δηλαδή πριν από την 26-01-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου